Högt tryck på återvinningscentralerna

Som en konsekvens av covid-19 och att fler håller sig hemma är det just nu ett ovanligt högt besökstryck på SÖRABs återvinningscentraler.

Mobila återvinningscentralen i kommunen

Slippa långa väntetider

SÖRAB uppmanar nu dig som vill besöka återvinningscentralerna att ta det lugnt under påskhelgen och besöka återvinningscentralen en vardag istället. Minst trängsel är det under morgon och kväll.

Fler tips

  1. Planera ditt besök
    På SÖRABs hemsida finns en webkamera som uppdateras 1 gång/minut och som visar status på kön till Hagby återvinningscentral.

  2. Packa smart
    Packa bilen efter containerordningen så får du ett bra flöde i avlämningen. Karta hittar du på SÖRABs hemsida.

  3. Besök SÖRABs hemsida innan du åker
    Med anledning av covid-19 har SÖRAB infört nya rutiner på återvinningscentralerna. Dessutom är återbruksmottagningen för tillfället förändrad på vissa återvinningscentraler.

Problem med dumpning

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som äger och driver återvinningsstationerna rapporterar också om ovanligt mycket dumpningar på återvinningsstationerna i Stockholmsregionen.

Vi vill därför påminna om att där får bara förpackningar och tidningar lämnas. Tänk även på att bara anlita kommunens tjänster för till exempel hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall.

Mer information

Mobila återvinningscentralen

Återvinningscentraler i regionen

Skaffa trädgårdskärl

Få ditt grovavfall hämtat hemma

SÖRABs hemsida

FTI AB: Felanmäl återvinningsstationer för förpackningar