Mobila återvinningscentralen 2021

Den mobila återvinningscentralen fortsätter att besöka kommunen även 2021. Nytt schema för det nya året finns nu framtagen.

Den mobila återvinningscentralen har visat sig vara en populär tjänst som nyttjas av många kommuninvånare. Den besöker olika platser i kommunen efter ett fastlagt schema. Tanken är att göra det lätt för hushåll att lämna sitt avfall till återvinning. Den mobila återvinningscentralen fungerar som en vanlig återvinningscentral förutom att den har mer begränsat med plats.

Nytt för 2021

För att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten införs 2021 en storleksbegränsning vad gäller elavfall. Som riktlinje får inte elavfall större än en mikrovågsugn lämnas. Större (och mindre) elavfall kan hämtas av kommunen efter beställning eller lämnas till en vanlig återvinningscentral istället. Det går också att lämna till butik som säljer elektronik beroende på butikens storlek.

Som tidigare år har det också gjorts vissa justeringar i schemat. Ingen förändring har gjorts vad gäller platserna för var den mobila återvinningscentralen stannar, jämfört med 2020, utan endast i vissa fall antal tillfällen som den besöker en viss plats.

Lämning av elavfall
Information, schema och karta mobila återvinningscentralen 

Julgransinlämning

För dig som snabbt vill dansa ut julen finns möjlighet att lämna din gran till den mobila återvinningscentralen i slutet av december. Sedan sker inte nästa stopp förrän i slutet av januari 2021. För att fylla denna lucka testar kommunen i år tre så kallade "julgranszoner" det vill säga platser där du mellan den 10-15 januari kan lämna din gran.

Information om julgranszoner