Ny avfallstaxa i kommunen – 5 nyheter att ha koll på

Noll kronor i viktavgift för matavfall, lägre avgift för sophämtning 13 gånger per år och ett finslipat utbud av tjänster för avfallshämtning. Det är några av nyheterna i kommunens nya avfallstaxa som börjar gälla 1 februari 2023.

I avfallstaxan finns samtliga priser och avfallstjänster som Danderyds kommun erbjuder fastighetsägare och verksamheter. Alla Sveriges kommuner har en avfallstaxa för att täcka kostnader för insamling och behandling av avfall. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om avfallstaxan.

Danderyd har en viktbaserad taxa. Det betyder att de som slänger lite avfall betalar mindre.

Vad innebär den nya avfallstaxan?

I den nya avfallstaxan har kommunen justerat avgifter och finslipat utbudet av tjänster för avfallshämtning. Utgångspunkten är att kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av service och populära avfallstjänster.

Samtidigt är den nya taxan mer miljöstyrande än tidigare taxa och uppmuntrar i en högre grad till källsortering och färre transporter.

Nyheter i den nya avfallstaxan

Följande nyheter gäller för dig som bor i villa eller radhus på fastlandet:

1. Billigare att sortera matavfall – dyrare att slänga blandade sopor

Det blir nu ännu mer förmånligt att sortera matavfall jämfört med att inte sortera. I den nya taxan är viktavgiften för matavfallet noll kronor.

För att även uppmuntra till övrig källsortering får restavfallet samma viktavgift oavsett abonnemang, 4,80 kr per kg. Ju lättare avfallskärl – desto lägre avgift! I och med förändringen blir det generellt dyrare att ha osorterat abonnemang än tidigare.

2. Billigare att ha sophämtning mer sällan

Ett annat sätt att spara på miljön och plånboken är att låta ditt avfall hämtas så sällan som möjligt. Lägst avgift får du nu genom att ha hämtning av restavfall 13 gånger per år. För detta krävs matavfallsortering i kärl eller kompost samt att du bor på fastlandet.

3. Vi kan nu hämta ditt grovavfall (och farliga avfall) kostnadsfritt

Precis som tidigare hämtar vi även fortsatt ditt farliga avfall kostnadsfritt för att motverka att skadliga ämnen hamnar på fel ställe. Men nu kan du även få ditt grovavfall, till exempel en trasig fåtölj, hämtat utan kostnad. Du får lämna max 2 kubikmeter per tillfälle.

4. Vi kan nu hämta ditt bygg- och rivningsavfall

Från och med i år ansvarar landets kommuner för hämtning av bygg- och rivningsavfall i de fall arbetet utförs av privatperson. Du kan nu därför, mot en avgift, beställa hämtning i storsäck eller container.

5. Förändrad avgift för gångavståndstillägg

Gångavståndstillägg är en som avgift tas ut om avfallskärl behöver dras mer än 10 meter till sopbilen. I den nya taxan blir avgiften dyrare för restavfallskärl, ju längre gångavståndet är, men tas helt bort för matavfallskärl.

Följande nyheter gäller för er som är bostadsrättsförening eller hyresvärd för ett flerfamiljshus:

1. Billigare att sortera matavfall – dyrare att slänga blandade sopor

Det blir nu ännu mer förmånligt att sortera matavfall än att inte sortera. Viktavgiften för matavfallet sätts till noll kronor.

För att även uppmuntra till övrig källsortering får restavfallet samma viktavgift oavsett abonnemang. Ju lättare avfallskärl – desto lägre avgift! I och med förändringen blir det generellt dyrare att ha osorterat abonnemang än tidigare.

2. Billigare att ha sophämtning mer sällan

Ett annat sätt att spara på miljön och plånboken är att låta ert avfall hämtas så sällan som möjligt. I den nya taxan kan ni välja ett nytt hämtningsintervall för mat- och restavfall – 26 gånger per år.

3. Justering av fasta avgifter

De fasta avgifterna höjs i och med den nya taxan. Detta för att bekosta t ex återvinningscentraler och drift. Men eftersom merparten av er avfallskostnad ligger på viktavgiften så kan ni ändå totalt sett få en sänkt avgift om era hushåll är duktiga på sortering av matavfall och annat avfall.

Behöver ni hjälp med att uppmuntra till matavfallsortering? Mejla till matavfall@danderyd.se

4. Några nya och förändrade tilläggstjänster

Fler valmöjligheter vad gäller storlekar för grovavfall kommer med den nya taxan. Viktigt att veta är att hämtning av elavfall och textilier inte länge ingår i abonnemang för grovavfall. En annan nyhet är att flerfamiljshus nu kan beställa hämtning av fallfrukt och trädgårdsavfall.

5. Förändrad avgift för gångavståndstillägg

Gångavståndstillägg är en avgift som tas ut om avfallskärl behöver dras mer än 10 meter till sopbilen. I den nya taxan blir avgiften dyrare för restavfallskärl, ju längre gångavståndet är, men tas helt bort för matavfallskärl.

Följande nyheter gäller för er som är verksamhet och företagare:

1. Billigare att sortera matavfall – dyrare att slänga blandade sopor

Med den nya taxan blir det ännu mer förmånligt att sortera matavfall än att inte göra det. Viktavgiften för matavfallet sätts nu till noll kronor! För att även uppmuntra till övrig källsortering får restavfallet samma viktavgift, 4,80 kr per kg, oavsett abonnemang. Ju lättare avfallskärl – desto lägre avgift! I och med förändringen blir det generellt dyrare att ha osorterat abonnemang än tidigare.

Att sortera matavfall ska inte kosta något. Därför blir också all sorteringsutrustning kostnadsfri. Det tillkommer alltså inte några kostnader för matavfallskärl eller påsar.

2. Billigare att ha sophämtning mer sällan

Ett annat sätt att spara på miljön och plånboken är att låta ert avfall hämtas så sällan som möjligt. I den nya taxan kan ni välja ett nytt hämtningsintervall för mat- och restavfall – 26 gånger per år.

Jämfört med tidigare får kunder med hämtning 260 gånger per år en betydande avgiftsökning medan övriga intervall inte förändras lika mycket eller har samma avgift som tidigare.

3. Nya och förändrade tilläggstjänster

I och med den nya taxan kan nu företag och verksamheter beställa hämtning av fallfrukt samt trädgårdsavfall, antingen som abonnemang eller som enskilda hämtningar. En annan nyhet är också att nya intervall för slangdragning från fettavskiljare tillkommer i den nya taxan.

4. Förändrad avgift för gångavståndstillägg

Gångavståndstillägg är en avgift som tas ut om avfallskärl behöver dras mer än 10 meter till sopbilen. I den nya taxan blir avgiften dyrare för restavfallskärl, ju längre gångavståndet är, men tas helt bort för matavfallskärl.

Följande nyheter gäller för dig på Tranholmen:

1. Nu kan du som öbo beställa tilläggstjänster

Tidigare har så kallade tilläggstjänster – exempelvis hämtning av grovavfall, returpapper och trädgårdsavfall – inte kunnat beställas av boende på Tranholmen. Detta förändras nu. Möjligheten finns att få detta hämtat på överenskommen plats på fastlandet, exempelvis vid sophuset. Tjänsten kräver att du är där vid hämtning så att avfallet inte blir liggande på platsen.

2. Nytt standardabonnemang för avfall på ön

Alla abonnenter på Tranholmen har möjlighet att sortera matavfall i matavfallskärlen vid SL-bryggan och vid sophuset på fastlandet. Därför ändras nu standardabonnemanget från osorterat till sorterat abonnemang. Notera att detta inte innebär obligatorisk matavfallsortering, men att alla har möjlighet att sortera. Matavfallet i sig blir till klimatsmart biogas och biogödsel.

Har du ett abonnemang för hemkompostering? Då ligger det kvar som tidigare.

3. Så kan du påverka din avfallskostnad

Du kan påverka din avgift genom att välja att ha hämtning så sällan som möjligt. Välj mellan hämtning 26, 39 eller 52 gånger per år. Hämtning 39 gånger per år sker liksom tidigare varje vecka under sommaren och varannan vecka under vintern. Ändring av hämtningsintervall kan göras via danderyd.se/abonnemang eller genom att kontakta kundtjänsten för avfall. Gör du inget val så kommer det hämtintervall du har idag att fortsatt gälla.

4. Nytt upplägg för avgift vid uppehåll i sophämtning

Om ditt hus står oanvänt minst 6 månader kan du ansöka om uppehåll i avfallshämtning. En avgift tas ut för att täcka grundkostnader för t ex återvinningscentraler och drift. I den nya taxan är avgiften 50 % av din fasta avgift för ditt avfallsabonnemang. Detta istället för en generell minimiavgift som det varit tidigare.

Räkna på din nya avgift

På danderyd.se/abonnemang kan du räkna på din avfallskostnad och laborera med olika alternativ! Ändra ditt abonnemang direkt via e-tjänsten eller genom att kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

danderyd.se/abonnemang

Se prisexempel och jämför avgifter

Vilket blir det billigaste abonnemanget för villa och radhus?

Om du bor i villa eller radhus får du lägst avgift om du väljer ett sorterat abonnemang (ett kärl för restavfall och ett kärl för matavfall) med hämtning av restavfallet en gång i månaden.

Viktavgiften är 0 kr per kilo matavfall och 4,80 kr per kilo restavfall. Om du slänger 200 kilo matavfall och 200 kilo restavfall betalar du 960 kr i viktavgift. Total kostnad per år blir då 1 859 kronor. År 2022 var kostnaden 2 458 kronor.

Vill du ha sophämtning varannan vecka blir motsvarande kostnad 2 023 kr per år. År 2022 var kostnaden för det 2 458 kr.

Vilket blir det dyraste abonnemanget för villa och radhus?

Dyrast är att ha ett abonnemang utan matavfallsortering (osorterat abonnemang) och sophämtning varje vecka.

Om du slänger 400 kilo blandat mat- och restavfall i samma behållare betalar du kärl betalar du 1 920 kr i viktavgift (4,80 kr per kg restavfall). Total kostnad per år blir 4 434 kronor. År 2022 var kostnaden 3 949 kronor.

Vill du få en uppfattning om avgifterna i 2023 jämfört med taxa 2022? Se våra prisexempel!

Prisexempel - danderyd.se/avfallstaxa

Så fungerar avfallsabonnemang

I Danderyd består avfallsabonnemanget av en grundavgift och en viktavgift. Avgifterna ska täcka insamling och behandling av avfall, drift av återvinningscentraler, den mobila återvinningscentralen, kundservice, administration och avfallsplanering.

Avfallsverksamheten ska täcka sina egna kostnader och inte gå med vinst. Verksamheten är därmed inte skattefinansierad.

För att göra det enkelt för dig som fastighetsägare att få koll på hur avfallshanteringen fungerar i kommunen har vi tagit fram två nya avfallsguider.

Avfallsguide - allt om avfallshämtning för dig som bor i villa eller radhus PDF

Avfallsguide - allt om avfallshämtning för BRF eller hyresvärd PDF

Läs mer

Kortfattade prislistor - vad kostar det?

Ta del av Avfallstaxan 2023 i sin helhet