Nya avgifter och schema för avfallshämtning för 2022

Från den 1 januari 2022 höjs taxan för avfallsinsamling i kommunen. Det betyder att din avfallshämtning hemma blir några kronor dyrare.

Schema för avfallshämtning 2022

Vill du ha schema för när ditt avfall hämtas? Beställ det enkelt via vår e-tjänst så skickar vi det till dig.

E-tjänst - Beställ schema för ditt avfallsabonnemang

Vad kosta avfallshanteringen?

Från och med 2022 höjs avfallstaxan med 5 %. Det innebär en höjning med ungefär 10 kr/månad för ett enfamiljshus med sortering av matavfall och avfallshämtning varannan vecka. Total kostnad för abonnemanget är ca 2458 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

För det dyraste abonnemanget med avfallshämtning av restavfall varje vecka är motsvarande höjning 16 kr/månad för ett enfamiljshus. Total kostnad för abonnemanget är ca 3948 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

Avgifter, styrdokument och abonnemang

Taxejusteringen görs eftersom avfallsverksamheten tidigare har varit underfinansierad med lägre intäkter än kostnader. Underskottet måste nu balanseras upp.

Så kan du minska dina kostnader

Genom att börja sortera matavfall och minska mängden restavfall som du slänger kan du sänka dina kostnader för avfallshämtning, eftersom du betalar för vikten.

Kanske kan du även dra ned på hur ofta ditt avfall hämtas? För enfamiljshus är t ex det billigaste abonnemanget matavfallssortering samt hämtning varannan vecka (26 ggr/år).

Testa och jämför!

Vi har två e-tjänster där du kan jämföra olika abonnemang för hushållsavfall och se hur du kan påverka din avfallskostnad. Välkommen att testa dig fram!

Kom ihåg att priserna i beräkningsfunktionen är baserade på 2021 års taxa. Avgifterna uppdateras i slutet av december.

Ändra ditt abonnemang

Kundtjänst för avfall

E-tjänster