Nya intervall för din avfallshämtning (39:or)

Denna information gäller endast dig som har abonnemanget "39 ggr/år", det vill säga hämtning varje vecka på sommaren och varannan vecka på vintern.

Nu övergår abonnemanget med hämtningsintervall 39 ggr/år till att från och med vecka 41 hämtas var 14:e dag. I och med att sommarhämtningen avslutas för året kommer vi byta vecka på din ordinarie hämtning. 

Från och med vecka 42 kommer ditt avfall att hämtas jämna veckor med samma hämtdag som tidigare.

Kommunens hushållsavfallsentreprenör, Suez Recycling AB, har skickat ut brev till berörda fastighetsägare. 

Har du frågor kring ditt abonnemang är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-519 333 00 eller mejl danderyd.se@suez.com.