Bedrägerier mot äldre i grannkommuner

Under den senaste veckan har det i en grannkommun förekommit att personer utgett sig för att vara poliser i syfte att lura till sig pengar av personer över 70 år.

Det har nyligen även förekommit två fall i närliggande kommuner där bedragare kommit över koder och kontokort och använt dem för att göra uttag.

Bedragarna har utgett sig för att vara personer som hjälper till att hämta medicin. Brotten har riktat sig mot äldre personer.

Danderyds kommun har hjälpt till att sprida information och råd om hur man skyddar sig till bland andra hemtjänstutförare, förarna av grannsamverkansbilarna och samordnare av seniorträffar.

Sprid gärna tips från polisen om hur man kan skydda sig mot bedrägerier.

Tips från polisen

Varning för falska poliser och andra bedragare