Ny e-tjänst för att bekräfta föräldraskap

Nu kan du själv fastställa faderskap eller föräldraskap på Skatteverkets hemsida för barn som föds från 1 januari 2022. Är du gift med någon som fött barn fastställs du automatiskt som förälder.

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse.

E-tjänst för att bekräfta föräldraskap på Skatteverkets hemsida

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte kan använda tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta familjerätten enligt nedan kontaktuppgifter om barnet är folkbokfört i Danderyd.

Om faderskap och föräldraskap