Berga gård får ny hyresgäst

Kommunen genom Djursholms AB har under en tid utrett användningen av Berga Gård som tidigare använts som bostad och festlokal. Nu har Djursholms AB tecknat ett hyresavtal med Mindme Omsorg AB som ska bedriva daglig verksamhet med inriktning mot personer med funktionsnedsättning.

Verksamheten utgår från LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Mindme Omsorg är sedan tidigare etablerade i kommunen. Mindme Omsorg har som ambition att utöver ordinarie verksamhet ordna aktiviteter på gården för allmänheten.

För mer information om Mindme Omsorg

Mindme Omsorg