Bluffsamtal om fastighetsrelaterade tjänster

Det har kommit till kommunens kännedom att vissa invånare i Danderyd blivit uppringda senaste tiden av någon som säger sig ringa från kommunen för att sälja tjänster inom ventilationskontroll, stamspolning eller båda tjänsterna. Kommunen ringer inte upp och erbjuder den typen av tjänster och ställer inte heller några krav på detta i en- eller tvåbostadshus.

Det verkar också förekomma samtal med erbjudande om sotningstjänster. Kommunen ringer inte heller upp för att erbjuda dessa tjänster.  På Storstockholms brandförsvar finns information om vad som gäller kring sotning i Danderyds kommun:

storstockholm.brand.se

Om du drabbas av ovan nämnda samtal kan händelsen med stor sannolikhet vara ett försök till bedrägeri som du kan polisanmäla på telefon 114 14.