Satsningar på miljö, hälsa och trygghet  i budgeten för 2021

Den 5 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2021 och plan 2022–2023.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommundirektör Johan Lindberg.

Danderyds kommun har på kort tid fått förhålla sig till två större kriser av olika karaktär: en lokal ekonomisk kris och en global pandemi som är pågående i detta nu. Båda dessa kriser har inneburit stora påfrestningar på kommunens förvaltningar och verksamheter.   

- Sedan 2019 har vårt fokus legat på att skapa en robust ekonomi. Budgeten innebär ett positivt resultat på cirka 180 miljoner kronor. Alla nämnder får en procents uppräkning och därutöver ges nämnderna full kompensation för ökade kapitalkostnader och volymer. Budgeten innebär också en skattesänkning på 20 öre, säger kommundirektör Johan Lindberg.

Läs mer om budgeten för 2021.

Budget 2021