Förslag till förändringar inom kultur och fritid

Bildningsförvaltningens verksamheter inom kultur och fritid har fått en minskad budget för 2020 jämfört med 2019. För att klara detta har ett antal förslag arbetats fram som beräknas leda till besparingar på totalt omkring 12 miljoner kronor, vilket motsvarar en ram om 83,6 miljoner kronor för 2020.

- Med de här förslagen kommer vi att modernisera och utveckla verksamheterna inom kultur och fritid, samtidigt som vi gör besparingar. Det känns bra att vi vågar tänka nytt och jag tror att några av förslagen till och med kan göra verksamheterna bättre än vad de är idag, säger Robert Nibelius (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

De verksamheter som nu setts över är kommunens bibliotek, fritidsgårdar och idrottsanläggningar, Danderyds kulturskola samt verksamheterna inom Träffpunkt Enebyberg. Träffpunkt Enebyberg innehåller idag ett bibliotek, en öppen förskola, en fritidsgård, en seniorverksamhet samt en dagverksamhet inom LSS för unga med funktionsvariation.

Nya mötesplatser

Enligt förslaget skulle fritidsgårdar, bibliotek och i viss mån även idrottsplatser och Danderyds kulturskola samlas i någonting som i förslaget kallas för mötesplatser. Dessa mötesplatser kan vara bundna till en bestämd plats och lokal, men behöver inte vara det. Med detta samarbete skulle det totala antalet lokaler kunna minska – och så även hyreskostnaderna.

- På våra mötesplatser skulle människor i olika åldrar och med olika intressen få möjlighet att mötas på nya sätt och i större utsträckning än idag. Det kan till exempel handla om att öppna förskolan träffas i biblioteket på förmiddagen innan det har öppnat och att fritidsgården fyller biblioteket på kvällen, med kafé och ungdomshäng. Eller att fritidsgården dyker upp vid en fotbollsträning på Danderydsvallen, där det lite senare arrangeras ett kulturevenemang inför publik, säger Robert Nibelius.

Färre fritidsgårdar

Två av dagens fritidsgårdslokaler – den i Enebyberg och den i Djursholm – skulle enligt förslaget avvecklas. Fribergagården som är den mest centralt belägna fritidsgården skulle dock finnas kvar och även utvecklas till ett kultur- och aktivitetshus som kan möta och locka ungdomar från hela kommunen.

Samtidigt skulle verksamheten gå från plats- eller verksamhetsbaserad till aktivitetsbaserad. Fritidsgårdens medarbetare föreslås möta ungdomarna och skapa trygghet och bygga relationer på de platser och i de sammanhang där de faktiskt är. 

- Det skulle till exempel kunna handla om möten på skolans kafé, i skolbiblioteket, vid idrottsplatsen eller i sociala medier, säger Robert Nibelius.

- Vi har under en längre tid sett att antalet ungdomar som besöker våra fritidsgårdar viker och vi vill nu lägga om verksamheten och se till att vi är där ungdomarna är.

Danderyds fyra bibliotek föreslås finnas kvar, men med förändrade öppettider. Antalet bemannade timmar minskar, samtidigt utökas tjänsten meröppet. Med meröppet kan den som har ett lånekort själv besöka biblioteket för att låna, läsa och studera, från tidig morgon till sen kväll.

Allt i en lokal på Träffpunkten

På Träffpunkt Enebyberg föreslås den kommunala verksamheten samlas i bibliotekets lokaler på entréplanet. Dit skulle även Seniorträffen och den öppna förskolan kunna flytta. Fritidsträffen och ungdomslokalen föreslås däremot att avvecklas.

- Att föreslå förändringar av omtyckta och väl fungerande verksamheter kan upplevas som negativt av många. Det måste vi från politiken naturligtvis lyssna in och utvärdera, säger Robert Nibelius.

Fritidsträffen är en LSS-verksamhet för ungdomar med en funktionsvariation. Vid en avveckling av den verksamheten i Träffpunkten skulle ansvaret för dessa ungdomar flytta från kultur- och fritidsnämnden till socialkontoret. Omplaceringen till en ny verksamhet inom LSS hanteras då av socialkontoret i samarbete med ungdomarnas vårdnadshavare.

- Jag skulle gärna se att Träffpunkten även framöver är en plats för kulturella aktiviteter och meningsfull social samvaro för äldre och yngre. Detta är även fortsättningsvis fullt möjligt men på mindre lokalyta och genom samarbete mellan bibliotek och kyrkan, som finns i huset, säger Robert Nibelius.

Danderydsvallen – något för alla

När det gäller Danderydsvallen så finns det förslag på att investera i en ny isanläggning och att göra om en av dagens två skridskoytor till en aktivitetsbaserad plats som anpassas efter säsong.

- Huvudsaklig målgrupp för aktivitetsytan skulle vara barn och unga. Men vad den skulle innehålla skulle jag gärna se att vi tog fram tillsammans med föreningar och invånare. Den här utvecklingen av Danderydsvallen skulle göra den till en av de självklara mötesplatserna i kommunen – där alla åldrar och intressen kan sammanstråla, säger Robert Nibelius.

När fattas beslut om förslagen?

Nästa steg är att politikerna i kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om budgeten vid sitt sammanträde den 1 oktober. Förslaget behandlas sedan av kommunstyrelsen den 21 oktober och beslutas slutligen av kommunfullmäktige den 21 november.

Kontaktperson

Robert Nibelius (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

070 - 220 7000

robert.nibelius@danderyd.se