Danderyd är nästbäst på att främja cykling

Danderyd är nästbäst på att främja cykling bland mindre kommuner i Sverige. Det stod klart när Cykelfrämjandet presenterade resultatet för Kommunvelometern 2022 i augusti.

Människor cyklar och promenerar i trafikmiljö i Enebyberg

Kommunvelometern är en nationell undersökning av kommuners arbete med cykelfrågor som Cykelfrämjandet genomför varje år. I granskningen mäts och jämförs kommuners insatser för cykling under föregående år. 55 kommuner deltog i årets undersökning.

Danderyd har haft bra placeringar i Kommunvelometern de senaste åren, under 2019 och 2021 kammade kommunen hem första plats i kategorin småkommuner.

- Att Danderyd behåller sin placering i det absoluta toppskiktet är förstås glädjande! Det är ett kvitto på att Danderyd är i framkant. Nu fortsätter vi att göra det säkert och attraktivt att cykla i Danderyd – och hoppas att ännu fler upptäcker fördelarna med att sig fram på cykel i kommunen året runt, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

Både planering och verkstad

Trots att kommunen tappar i placering från förra året har kommunens resultat ökat från 57 poäng till 60 poäng. Vad gör Danderyd som sticker ut i jämförelse med andra kommuner?

- Det är en kombination av både strategisk planering och konkret verkstad ute i kommunen. Det handlar till exempel om att kommunen investerar i att förbättra cykelvägar, att bygga cykelparkeringar och att göra det möjligt att cykla året runt. I grund och botten har kommunen också tydliga mål när det gäller hållbart resande. Sist men inte minst är Danderyd en kommun som är optimal för cykling – det är nära till det mesta, säger Vivian Erixon, trafikstrateg i Danderyds kommun.

Unga cyklister bjuds in till Cykla-säkert-bingo

Kommunen jobbar också aktivt med mjuka satsningar för att främja cykling som evenemang med fokus på cykling och kampanjer med lokala ambassadörer.

I september är det premiär för en ny aktivitet. Då bjuder kommunen in yngre cyklister till Barnens Cykla-säkert-bingo, en cykelutflykt för hela familjen där man med hjälp av en karta ska leta bokstäver.

Syftet med aktiviteten är att uppmärksamma trafiksäkerhet i samband med skolstart och uppmuntra till hållbart resande.

- Med Barnens Cykla-säkert-bingo vill vi göra det roligt och enkelt för barn och vuxna i Danderyd att tillsammans öva på att cykla i trafikmiljö - för att fler barn ska känna sig trygga att cykla i sitt närområde. Aktiviteten anordnas som en del av Europeiska mobilitetsveckan, säger Helena Eriksson, kommunikatör i Danderyds kommun.

Barnens Cykla-säkert-bingo pågår 16-25 september. Läs mer om aktiviteten:

Barnens Cykla-säkert-bingo

Om Kommunvelometern

I bedömningen av kommunernas insatser tas hänsyn till hur kommunerna arbetar inom tre områden: infrastruktur, information och marknadsföring samt organisation. Totalt är det möjligt att få 90 poäng - Danderyd landade på 60 poäng och landar alltså på andraplats i kategorin små kommuner med ett invånarantal upp till 50 000. Håbo och Tranås kom på första respektive tredje plats.

Poängen innebär också att Danderyds kommun landar på en 19:e plats av samtliga 55 deltagande kommuner. Högst totalpoäng fick Helsingborg följt av Trollhättan och Lund.