Danderyd deltar i SCB:s årliga medborgarundersökning

Ta tillfället i akt att delta i SCB:s undersökning. Sista svarsdag för webbenkäten är 4 november.

I dagarna får 161 500 personer i 135 kommuner, inkluderat Danderyd, i Sverige enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många individer deltagit i SCB:s medborgarundersökning under ett och samma år.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i Statistikdatabasen.

SCB:s medborgarundersökning - så fungerar den