Danderyd på 5:e plats i cykelrankning – och nu ska cykelbanan vid Danderyds sjukhus bli säkrare

På vardagarna passerar över 3000 cyklister Danderyds sjukhus varje dag. Nu har cykelbanan markerats med blå kontrastfärg för att göra cyklister och fotgängare mer uppmärksamma och minska risken för olyckor.

Bengt Sylvan, ordförande i tekniska nämnden

Cykelbanan vid Danderyds sjukhus är en del av det regionala cykelstråket. Utöver cyklister är det också runt 30 000 resenärer som rör sig området vid bussterminalen och tunnelbanan på vardagarna. Det innebär runt en halv miljon personer i rörelse under en månad.

Som ett steg i ledet att öka trafiksäkerheten i området har cykelbanan nu markerats med en blå kontrastfärg. Den blå färgen används redan idag som markering vid cykelöverfarter i kommunen för att signalera att cyklister passerar.

"Statistik visar att cykelbanan förbi Danderyds sjukhus är en av de mer olycksdrabbade sträckorna i kommunen, därför är detta är en viktig punktinsats och säkerhetsåtgärd. Det ska vara tryggt och smidigt att ta sig fram i vår kommun oavsett om det är till fots, på cykel, kollektivt eller med bil. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för det. Sedan gäller det för alla trafikanter att visa respekt och hänsyn för varandra och för de regler som gäller i trafiken", säger Bengt Sylvan, ordförande i tekniska nämnden i Danderyds kommun.

Använd rondellen

Något som inte alla cyklister noterar är den rondell som gäller för cyklister vid Danderyds sjukhus. Här är det samma regler som i en bilrondell. Nu ska extra trafikmärken sättas upp vid cykelrondellen. Rondellen ska också få vägmarkeringar. Kommunens trafikenhet vädjar samtidigt till cyklister att använda rondellen på rätt sätt – för sin och andras säkerhets skull.

Danderyd på 5:e plats i cykelrankning

På det stora hela är cyklisterna i Danderyd nöjda. Det visar Cykelfrämjandets nya nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern där Danderyd ligger på 5:e plats i kategorin Mindre kommuner.

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. 83 kommuner deltog i rankningen och mest nöjda cyklister i kategorin Mindre kommuner har Finspångs kommun, följt av Danderyds kommun på en femte plats.

"Det är glädjande att Danderyd fortsätter att ligga i toppskiktet bland landets kommuner när det gäller cykling. Det är ett kvitto på att förutsättningarna för cykling är goda. Det är även positivt för trafikbilden i stort eftersom varje person på cykel potentiellt sett innebär en bil mindre i trafiken vilket också är bättre för miljön", säger Bengt Sylvan.