Danderyds första ministation för återvinning

Nu finns Danderyds första ministation för återvinning på plats vid Danderydsvallen. Ministationen är ett komplement till övriga återvinningsstationer och införs på prov för att öka tillgängligheten för insamling av pappers- och plastförpackningar.

Andelen pappers- och plastförpackningar ökar, samtidigt som det är svårt att hitta platser för kompletta återvinningsstationer. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, vill därför testa så kallade ministationer där man kan lämna pappers- och plastförpackningar. Tanken är att öka tillgängligheten för dig som kommuninvånare samt att avlasta övriga återvinningstationer.

Vid ministationen vid Danderydsvallen kommer du att kunna lämna förpackningar av papper och plast. På platsen finns också möjlighet att lämna tidningar.

Var lämnar jag övriga förpackningar?

Närmaste kompletta återvinningsstation ligger vid Mörby Centrum. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall, glas samt tidningar. På ftiab kan du hitta alla återvinningsstationer i Danderyd och även se när de töms och städas.

Återvinningsstationer i Danderyd