Danderyds kommun ansöker om tillstånd för kamerabevakning vid Mörby Centrum

Som ett led i att öka tryggheten för Danderydsborna ansöker nu kommunen om att få kamerabevaka delar av området kring busstorget vid Mörby Centrum. De kommuner som önskar kamerabevaka en allmän plats måste först söka tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Tillstånd för kamerabevakning på infartsparkeringen vid Vendevägen finns redan sen tidigare.

Invånarnas trygghet – en viktig fråga

Invånarnas trygghet är en viktig fråga och satsning för Danderyds kommun under 2021.  

- Samtidigt som upphandlingen av kameraleverantör pågår ansöker vi nu om att få utöka med ytterligare kameror vid Mörby Centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Ordförande för det brottsförebyggande rådet, Trygg i Danderyd, Gunnar Liljegren (KD) instämmer i Hannas ord:

- Vi hoppas nu på en kortare handläggningstid än förra gången, säger Gunnar. Man kan tycka att det inte ska behöva ta ett år att få svar.

Åtgärder för ökad trygghet

Kommunen har gjort extra satsningar på trygghet och avsatt medel för bland annat kamerabevakning, extra ungdomskoordinatorer, väktarbevakning och ytterligare resurser för volontärerna som kör grannsamverkansbil.

- De olika åtgärderna förstärker och kompletterar varandra. De är delar av ett trygghets- och säkerhetssystem och är inte utbytbara mot varandra då de fyller olika funktioner. Dessutom har kommunen god samverkan med andra organisationer som arbetar med säkerhet och trygghet. I Mörby Centrum sker samverkan exempelvis med Skandiafastigheter, MTR och SL, säger brottsförebyggare Annette Lindell.

Tidigare kameraansökan

Övervakningskamera vid Vendevägen