Danderyds kommun granskar sina ekonomiprocesser

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tar nu initiativ till att en extern granskning av kommunens ekonomiprocesser och underliggande ekonomi ska genomföras.

Danderyds kommun har de senaste åren gått med underskott sett till kommunens underliggande ekonomi. Kommunens nettokostnader har överstigit kommunens skatteintäkter under fem år.

Läs pressmeddelandet i sin helhet