Därför placerar sig Danderyd bra i miljörankning

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljöranking. Danderyd ligger på plats 19 av Sveriges samtliga kommuner vilket är tre placeringar lägre än föregående år. Men i förhållande till övriga kommuner i länet får Danderyd en placering bättre och är nu på en hedrande tredjeplats. I förhållande till övriga kommuner i Nordostsamarbetet är Danderyd bäst.

Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg och Jonas Qvarfort, miljösamordnare i Danderyds kommun.

Vad är framgångsfaktorn bakom resultatet?

-  Ett strukturerat långsiktigt arbete inom områden som klimat, cykling, utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon, förklarar Jonas Qvarfort, miljösamordnare i kommunen. Bland annat ligger Danderyd ligger i framkant med klimatanpassningsarbetet där tex en klimatanpassningsplan är under framtagande.

Högst andel elbilar i Sverige

Ett annat område där kommunen ligger långt fram är utbyggnaden av laddmöjligheter för elbilar.

-  Det finns nu 86 publika laddstolpar i Danderyd. Vi har den högsta andelen elbilar av alla Sveriges kommuner, vilket är 9 %, berättar Ruth Meyer, energi- och klimastrateg.

Även cykling är något som kommunen jobbat framgångsrikt med. Förbättrade cykelvägar och skötsel såväl sommar som vinter har gett gott resultat. Antalet passager vid cykelräknarna vid Stocksund var 653 007 förra året vilket är en ökning med hela 42 % sedan mätningarna började år 2013.

Engagemang och fossiloberoende

Kommunens organisation har också framgångsrikt jobbat för att bli en fossilbränsleoberoende kommunorganisation.

- Vi har jobbat aktivt med utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon. Det gör att energianvändningen i kommunens egna verksamhet nu är 96,5 % fossilbränsleoberoende. Det är väldigt glädjande, säger Ruth Meyer.

Jobb kvar att göra

En viktig orsak till resultatet är även engagemanget från kommunens medarbetare och Danderydsbornas vilja att förbättra miljön i kommunen.

Men det finns utmaningar kvar att axla inom miljöområdet. Bland annat att med integrera de globala hållbarhetsmålen i kommunens verksamheter, att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och kustvatten, att få till ett miljöanpassat byggande samt stärka arbetet med hållbar upphandling.

Om Aktuell Hållbarhets rankning

Tidningen Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 rankat kommunernas miljöarbete. Resultatet baseras på kommunernas svar på tidningens frågor och ett urval av frågor ur myndigheters enkäter samt indexerade nyckeltal från andra datainsamlingar. Rankingen visar hur väl kommunens miljö- och klimatarbete står sig jämfört med andra kommuners under ett visst år. Resultatet bör inte användas för att bedöma hur miljöarbetet utvecklas över tid men ger en indikation på om kommunen har ett brett miljö- och klimatarbete.

Samlat resultat från Aktuell Hållbarhets rankning