De öppna verksamheterna förblir stängda till 31 oktober

Den 26 augusti beslutade Socialnämnden att kommunens öppna verksamheter såsom seniorträffar, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning och välkomstcenter för nyanlända ska vara fortsatt stängda till och med den 31 oktober 2020. Skälet är den pågående coronapandemin och hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi vet att det här beskedet är tufft för många av våra äldre, säger kommunens Socialdirektör Britt-Marie Ekström, men samtliga av våra öppna verksamheter har en hel del kringaktiviteter.

Så snart många av kommunens öppna verksamheter hunnit samla ihop sig kring socialnämndens beslut kommer fler aktiviteter komma igång, dock med stor försiktighet på grund av smittorisken. Nedan är exempel på de aktiviteter som planeras. Framöver kommer aktiviteterna att annonseras i programbladet som innan pandemin.

Mörbygårdens vänner har bland annat bridge, snickeri, vävning, bokbinderi, qigong, bokcirkel och ett handarbetskafé.

Idala seniorträff har gympa och qigong på torget, gemensamma promenader, english conversation och boule.

PRO kommer genomföra två medlemsmöten på Danderydsgården under oktober och november, boulespel, kulturcirkel samt utflykt/studieresor till Hägernäs strand.