Detaljplanen för café Ekudden är antagen

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för café Ekudden vid Strandvägen. Det innebär att cafébyggnanden kan vara kvar.

Detaljplanen medger också möjlighet att bygga en ny tillgänglighetsanpassad toalett och en ny ponton för latrintömning.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

café Ekudden