Eldningsförbud 13 aug

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 13 augusti 2020. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbud innebär:

Att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris och grenar utanför sammanhållen bebyggelse.

Undantagen:

•Grilla på egen tomt
•Grilla på fasta grillplatser på allmän plats

Det innebär att platserna där undantagen gäller måste följa riktlinjer om godkända eldstäder eller att man kan elda säkert.

Mer information

Länsstyrelsen - Om eldningsförbud