Elevverket tar över verksamheten vid Svalnässkolan

Ett överlåtelseavtal har nu tecknats mellan Danderyds kommun och Elevverket angående ett övertagande av driften av Svalnässkolan. Avtalet gäller från och med höstterminen 2021.

- Det har varit en lång tid av ovisshet för Svalnässkolans medarbetare, vårdnadshavare och elever så det här känns naturligtvis bra. Elevverket har bedrivit verksamhet i Djursholm sedan 1995 så det är en trygg och väl fungerande aktör som vi lämnar över till, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

Att det blev just Elevverket är ett resultat av det anbudsförfarande som genomfördes under maj. De som ville lämna ett anbud skulle då uppfylla ett antal krav, bland annat att de skulle ha tillstånd från Skolinspektionen att få bedriva skolverksamhet i Danderyd från och med höstterminen 2021 och att de skulle kunna bedriva skolverksamhet på Svalnässkolan för minst årskurserna F-3. Ytterligare ett krav var att de elever som är placerade i årskurs F-2 vid Svalnässkolan när vårterminen 2021 slutar skulle kunna få möjlighet att gå kvar på skolan om de så önskar. Elevverket uppfyllde samtliga krav.

- Vi ser verkligen fram emot att få flytta till Svalnässkolan. Vi har varit lite trångbodda och saknat till exempel en egen gymnastiksal så vi är glada över att nu få ta över dessa fina lokaler i vårt befintliga upptagningsområde. Men vi har inga tankar om att växa eller utöka på något sätt, vi vill behålla småskaligheten – men i bättre lokaler, säger Cilla Collman, rektor vid Elevverket.

- Både vi och Elevverket hade gärna sett att de kunde komma igång i Svalnässkolan redan nu till hösten, men för att det ska vara möjligt behövs ett positivt besked från kommunfullmäktige som sammanträder på måndag, om att vi kan lämna över Svalnässkolan ett år tidigare. Elevverket behöver också ett nytt tillstånd från Skolinspektionen om ett nytt startdatum. Min förhoppning är att vi före midsommar kan lämna ett definitivt besked om när övertagandet kommer att ske, säger Kent Henningson.

I och med att Elevverket kommer att lämna delar av sina nuvarande lokaler kommer antalet skolplatser i Djursholm att minska. Just behovet av att minska antalet platser är den största anledningen till att den kommunala verksamheten vid Svalnässkolan avvecklas.