Enebybergs Allé föreslås byta namn till Ernst Kihlbergs Allé

Byggnadsnämnden ska ta ställning till om gatan Enebybergs Allé ska byta namn till Ernst Kihlbergs Allé. Förslaget har kommit från Enebybergs Gårds förening. Ernst Kihlberg bidrog till samhällsutveckling i Enebyberg och var ägare till Enebybergs gård från 1907 till 1934.

- Vi välkomnar synpunkter på namnförslaget. Vi planerar att besluta om namnförslaget den 10 mars. Vanligtvis är vi restriktiva till att ändra namn som är befästa, säger Claes Breitholtz, ordförande i byggnadsnämnden.

Ernst Kihlberg var en person som betytt mycket för utvecklingen av kommundelen Enebyberg. Därför finns det skäl att överväga ett namnbyte i det här fallet. Här liksom i övriga kommundelar kan namn på till exempel gator påminna om människor som verkat och gjort avtryck i kommunen. Det är ingen som har postadress på gatan och behöver byta den.

Den som vill tycka till om namnbytet kan skicka in sina synpunkter senast den 12 februari.

Kontakta kommunen