Enebybergs idrottsplats får en ny servicebyggnad

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en ny servicebyggnad ska byggas på Enebybergs IP. Den nuvarande har passerat sin tekniska livslängd och omklädningsrummen behöver bli större för att matcha efterfrågan från de föreningar som är verksamma på platsen.

Den nya servicebyggnaden på 650 kvadratmeter planeras innehålla omklädningsrum, driftkontor, förråd och motionscentral med tillhörande bastu. Det nuvarande huset, som är från mitten av 1970-talet och i dåligt skick kommer att rivas.

De byggbodar som finns på idrottsplatsen idag och används som omklädningsrum, kommer att tas bort. Under ombyggnationen kommer istället föreningarna att få dela på de omklädningsrum som finns i ishallen och i klubbhuset. Samtidigt kan andra tillfälliga byggbodar komma att ersätta vissa lokaler.

- Ett nytt servicehus kommer förstås att bli ett jättelyft för Enebybergs idrottsplats som har flera fina anläggningar och ett fantastiskt läge nära skogen. Att de verksamma föreningarna nästan inte får plats i omklädningsrummen idag känns ju inte bra, så jag ser verkligen fram emot att det nya huset ska bli klart, säger Robert Nibelius, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Slutgiltigt beslut om byggprojektet kan komma igång, fattas efter att kommunfullmäktige fastställt budgeten för 2022, vilket sker i november.

- Ytterligare en faktor som kan påverka byggstart är en oro för stigande materialpriser och sena leveranser av vissa byggprodukter. Men förhoppningsvis kommer detta att stabilisera sig när pandemin har lagt sig, säger Pierre Nystedt, anläggningschef vid bildningsförvaltningens fritidsenhet.

- Förhoppningsvis kan vi komma igång under 2022 eller senast 2023, säger Pierre Nystedt.