Fantastiska betyg för Danderyds elever – i år igen

Allt pekar på att de elever som nyligen gick ut årskurs 9 vid Fribergaskolan och Mörbyskolan gjorde det med ett meritvärde som var ännu högre än det som förra årets avgångselever nådde upp till. Det skulle innebära en höjning för tredje året i rad!

De preliminära siffrorna över det sammanlagda genomsnittliga meritvärdet för de elever som nu gått ut årskurs 9 vid Danderyds två kommunala högstadieskolor – Mörbyskolan och Fribergaskolan – var 273,8, detta med kommunens nyanlända elever inräknade. Motsvarande siffra från förra året var 273,5.

Den slutgiltiga statistiken fastslås under hösten och presenteras då på Skolverkets hemsida, men sannolikt är Danderyds elevers meritvärde för det gångna läsåret även detta år bland de högsta i länet och även i landet.

- Det är förstås imponerande att våra elever lyckats få så fantastiska betyg trots både distansundervisning och andra förändringar som under lång tid och på flera olika sätt har påverkat deras vardag och studietid, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds grundskola och gymnasieskola.

- Det är verkligen mycket studiemotiverade elever som vi har här i Danderyd. Men jag vill också lyfta fram våra rektorers och lärares fantastiska arbete. De har gjort allt för att både tänka nytt och tänka smart, för att kunna erbjuda en riktigt bra undervisning som alla ska kunna tillgodogöra sig på bästa sätt.

Andelen elever som i år uppnått kunskapskraven i alla ämnen i Danderyd är preliminärt 91,7 procent, inklusive kommunens nyanlända elever. Medelvärdet för alla kommuner i Stockholms län var förra året 79,9 procent och för hela landet 73,9 procent.