Fantastiska betyg för Danderyds elever

Ett par veckor efter avslutningen står det nu klart att de elever som gick ut årskurs 9 vid Danderyds två kommunala högstadieskolor – Fribergaskolan och Mörbyskolan – gjorde det med ett genomsnittligt meritvärde som var ännu högre än det som förra årets elever hade.

- Att denna höjning kunnat ske trots att det genomsnittliga meritvärdet från förra året redan låg på en riktigt hög nivå och trots en bitvis riktigt tuff vår, är verkligen imponerade, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds grundskola och gymnasieskola

Det sammanlagda genomsnittliga meritvärdet för de elever som nu precis gått ut årskurs 9 vid Mörbyskolan och Fribergaskolan var 273,5. Motsvarande siffra från förra året var 271,2. Enligt Skolverkets statistik från 2019 var det genomsnittliga meritvärdet för alla kommuner i Stockholms län då 248,0. Årets statistik från Skolverket är ännu inte klar.

Andelen elever i Danderyd som gått ut årskurs 9 och som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är i år 97,5 procent. Medelvärdet för alla kommuner i Stockholms län var förra året 81,3 procent.

- Jag är förstås glad över dessa fantastiska siffror och imponerad över de studiemotiverade elever som vi har här i vår kommun. Det här läsåret har innehållit både stora besparingskrav och en pandemi med hög sjukfrånvaro som följd, men trots det har våra fantastiska rektorer och lärare sett till att våra elever fått en undervisning av högsta kvalitet. Det gör mig väldigt stolt, säger Maria Weståker.

- Jag vill förutom lärarna även tacka alla elever som trots pandemin verkligen lagt manken till och pluggat ordentligt, vilket resulterat i dessa fina betyg, säger Monica Renstig, ordförande i utbildningsnämnden.