Fjärr- och distansundervisning på Fribergaskolan och Mörbyskolan under kommande vecka

På grund av en hög frånvaro bland personalen på Fribergaskolan och Mörbyskolan har utbildningsnämnden och bildningsförvaltningen i samråd med skolledningen, beslutat att undervisningen under den kommande veckan ska hållas på distans.

Distansundervisningen börjar gälla redan imorgon, fredag. Under den kommande veckan (vecka 5) kommer vissa lektioner att vara på distans, vilket betyder att det finns uppgifter att göra. Vissa kommer att vara fjärrlektioner, vilket innebär att lärare finns med och håller lektioner digitalt. Då finns det även möjlighet att chatta direkt med läraren.

- Så långt det är möjligt vill vi och ska vi erbjuda undervisning på plats i våra skolor, men tyvärr har vi en situation med väldigt många lärare frånvarande, på grund av sjukdom eller familjekarantän. Så tyvärr är det inte möjligt just nu, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala grund- och gymnasieskolorna.

Elever som av olika anledningar behöver få sin undervisning på plats i skolan, kommer att kontaktas av sina lärare för att få mer information om kommande veckas upplägg.

Modersmålsundervisningen hålls enligt ordinarie schema på de aktuella skolorna för elever som går i låg- och mellanstadiet. För elever på högstadiet kommer modersmålsläraren att informera om vad som gäller.

Mer information om de kommande lektionerna kommer att skickas till berörda elever och vårdnadshavare via Vklass.

Läs hela beslutet

UN 220127 Delegationsbeslut: Stängning av Mörbyskolan och Fribergaskolan och övergång till distans- och eller fjärrundervisning.pdf