Arbete med att hitta en hyresgäst till Berga gård pågår

Kommunen genom Djursholms AB annonserade för ett tag sedan efter en hyresgäst som kan bedriva verksamhet på Berga gård. Ambitionen är att hitta en aktör som kan erbjuda en publik verksamhet som är öppen för Danderydsborna, som exempelvis café, utställningshall, handelsträdgård eller liknande.

Ett tiotal intresseanmälningar har inkommit.

- Just nu pågår arbete med att se över intresseanmälningarna och vilka hyresgästanpassningar som behöver göras. Utifrån dessa förs dialog om framtida inriktning och därefter tar vi fram ett hyresavtal. När avtalet är underskrivet kan vi presentera vem som blir hyresgäst samt preliminärt datum för verksamhetsstart, säger David Grind, VD, Djursholms AB.

Planen är att tillträde ska kunna ske till sommaren 2019.