Företag i livsmedelsbranschen kan få betala höga sanktionsavgifter

Om företag i livsmedelsbranchen inte registrerar sin verksamhet kan de få betala höga sanktionsavgifter. Det är en av förändringarna när straffen för brott mot livsmedelslagen skärptes vid årsskiftet.

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Säkrare livsmedel för konsumenten

Syftet med skärpningen är enligt Livsmedelsverket att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. De nya reglerna gäller både för privata och offentliga aktörer.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Varje livsmedelsanläggning ska vara registrerad. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag. Det är Miljö- och stadsbyggnadskontoret som är kontrollmyndighet i Danderyds kommun. Det är till dem registrering och ändring av livsmedelsverksamhet ska göras. Anmälan gör du via e-tjänsten:

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Grova överträdelser kan ge fängelsestraff

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.