Rapporteringskrav för alla företag som hanterar farligt avfall

Den 1 november 2020 började en ny lagstiftning att gälla som innebär att alla företag som hanterar farligt avfall måste rapportera in detta. I Naturvårdsverkets film på bara 3 minuter framgår det hur du som företagare genomför rapporteringen.

Hur genomförs rapporteringen?

Uppgifterna om det farliga avfallet registreras i ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Företagen kan genomföra rapporteringen antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

Vilka verksamheter berörs?

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vad kan vara farligt avfall?

Exempel på farligt avfall kan vara: elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Även de som transporterar, samlar in eller hanterar farligt avfall ska rapportera till avfallsregistret.

Kom igång

Naturvårdsverket – rapportera uppgifter till avfallsregistret