Hur kan vi förebygga brott i samband med dagligvaruhandeln?

Tisdagen den 22 september kl 09.00-09.50 bjuder Brottsförebyggande rådet in till webbinarium med föreläsare som Per Geijer från Svensk handel, Stefan Ström från Polismyndigheten och Andreas Fogelqvist från Huddinge kommun.

Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar med brottsförebyggande arbete inom exempelvis kommun eller polis.

Innehåll

Hur kan vi förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln? Hur ser samarbetet ut idag? Vad fungerar bra och vilka fortsatta utmaningar finns? Hur kan dagligvaruhandeln på ett bättre sätt bli en naturlig part i det lokala brottsförebyggande arbetet? Under webbinariet får vi ta del av olika aktörers syn på frågan samt presenteras praktiska exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut.

Medverkande

Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk handel
Stefan Ström, Kommunpolis, lokalpolisområde Luleå/Boden, Polismyndigheten
Andreas Fogelqvist, Näringslivsstrateg, Huddinge Kommun
Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå