Frågor och svar med anledning av de personrån som skett i Danderyd

Frågor och svar med anledning av de personrån mot unga som skett i Danderyd den senaste tiden.

Vad vet Danderyds kommun om rånen?

Inom loppet av tre veckor har det anmälts fem personrån och ett försök till rån på offentlig plats enligt polisen. Det är ovanligt för Danderyd och mycket allvarligt. Brott av det här slaget kan påverka individer och anhöriga långt efter att brott har begåtts och göra att människor blir rädda att gå ut.

I ett längre perspektiv har Danderyd färre anmälda personrån på offentliga platser i jämförelse med många andra stockholmskommuner (gäller även misshandel).

Vad gör kommunen för att förhindra rånen?

Polisen arbetar intensivt med rånen. Rån sker i hela Storstockholm, inte sällan i anslutning till lokaltrafiken. Kommunen och polisen arbetar löpande med kartläggning av brott, analys och åtgärder i samverkan med många andra aktörer. Information om rån och liknande händelser kan därför snabbt spridas. Det är nu flera aktörer som arbetar med trygghet och säkerhet som har extra uppsyn vid de platser och tider där rån har skett.

Kommunen arbetar långsiktigt för att motverka rån och andra brott i samverkan med polis. Den finns en handlingsplan som löper till 2020 där konkreta åtgärder beskrivs. Det handlar om allt från bevakning, föräldravandring och förbättrad belysning till att äldre utbildar äldre om hur man skyddar sig mot brott (studiecirklar).

Danderyds handlingsplan

Vilket stöd kan man få om man utsätts för rån eller andra brott?

Kommunen arbetar med stöd till brottsoffer. Som utsatt är man mer än välkommen att ta kontakt med "stödcentrum för unga brottsutsatta". De arbetar både med samtal och praktiskt stöd vid skadestånd, rättegång, skolgång med mera. De har lång erfarenhet av stöd till föräldrar och barn. Om offer och förövare går med på det så erbjuds även medling.

Mejla Stödcentrum för unga brottsutsatta

Finns det något mer att säga om ungdomars utsatthet för rån?

Brott mot unga sker inte sällan på skoltid och fritid/fest. Rån kan "döljas" i form av att äldre ungdomar påstår att de vill "låna" jackan/hörlurarna/paddan. Det kan vara väldigt otryggt och hämmande att bli utsatt av någon i sin närmiljö (även om brottet inte räknas som grovt). Skolor, socialtjänst och fritidsgårdar i Danderyd vet det här och arbetar förebyggande mot brott och konflikter.

I Danderyd, liksom i hela Stockholms län, uppger 3 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och årskurs 9 på högstadiet att det blivit rånade de senast 12 månaderna (Danderyds kommuns livsstilsstudie 2018). Många brott anmäls inte. Endast 20 procent av eleverna i en nationell skolundersökning som uppgav att de hade rånats anmälde det till polis. (BRÅ, 2019b). I Danderyd och Stockholms län är det fler som anmäler enligt livsstilstudien 2018 (ca hälften).

BRÅ:s statistik

Tips från polisen

  • Undvik att bära med dig kontanter/värdeföremål
  • Ha gärna sällskap med någon
  • Om du är nykter minskar risken för att bli utsatt
  • Installera en spårbar applikation i telefonen, paddan eller datorn
  • Larma så fort det går! Ring 112. Försök lägga så mycket som möjligt av signalementet på minnet även om det inte är lätt i en stressad situation.

Tips kan lämnas till polisen via 114 14 eller e-post:
registrator.stockholm@polisen.se