Gatubelysning och julgranar med LED ska lysa upp vintermörkret i Danderyd

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer enligt Energimyndigheten. Danderyds kommun har länge jobbat för att minska energianvändningen - och nu ska kommunen lägga i en extra växel. I oktober beslutade kommunstyrelsen om ytterligare åtgärder för att spara el.

Julgran i en rondell.
Julgranar med LED-lampor ska lysa upp mörkret i vinter.
Gång- och cykelväg vid Mörby centrum.

Så har kommunen minskat energianvändningen

I Danderyd är det kommunens fastigheter och idrottsanläggningar som behöver mest el. 77 % används till lokaler och fastigheter. 15 % till idrottsanläggningar. 6 % används till gatubelysning. 2 % används till VA-verksamhet (2021).

Men kommunen har ett bra utgångsläge inför vintern. Under de senaste 15 åren har Danderyds kommun genomfört en mängd åtgärder för att minska användningen av el och energi. I sin helhet har energianvändningen minskat med 43 % sedan 2007.

I fastigheterna handlar det bl a om installation av energieffektiv ventilation, gammal belysning som ersatts med LED, oljepannor som ersatts med värmepumpar, fönsterbyten, montering av isolerglas och isolering av vindar för att minska värmeläckage.

Nästan all gatubelysning LED

När det gäller kommunens gatubelysning är i stort sett allt utbytt till LED. Effektiviseringsåtgärder har även gjorts vid kommunens ishallar och rinkar.

- Vi har en mycket bra utgångspunkt i Danderyd eftersom vi under lång tid har satsat på energieffektivisering och genomfört många hårda åtgärder. Extra glädjande är att kommunens gatubelysning utgörs av energisnål LED. Det gör att vi inte ska behöva släcka ner och kompromissa bort den trygghet som gatubelysning ger i kommunen, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyds kommun.

Hur ska kommunen spara el i vinter?

Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av el i samhället. Anledningen är att det kan bli brist på effekt i elnätet och svårt att leverera el till alla som är uppkopplade till elnätet i Sverige.

Den 24 oktober tog kommunstyrelsen beslut om att utföra och utreda ett antal åtgärder för att lägga i en extra växel och spara el.

- Eftersom många hårda energieffektiviseringsåtgärder redan har genomförts i kommunen är nästa steg att jobba med beteendeförändring och att skruva ytterligare på driften av våra anläggningar och fastigheter, förklarar Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg i Danderyds kommun.

Så beslutade kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har därför gett kommunen i uppdrag att arbeta med beteendeförändring tillsammans med verksamheterna för att minska elanvändningen. Beslut fattades även om att förbjuda separata värmeradiatorer som kopplas in i vägguttagen i kommunens lokaler samt att utreda fjärrvärmeanslutning.

Kommunstyrelsen gav också i uppdrag till nämnderna att utreda och besluta i ett antal frågor. Det handlar om att släcka fasadbelysning på slottet och andra fastigheter samt att undersöka möjligheten att stänga vissa skollokaler under lov. Man ska också undersöka möjligheten att justera säsongsstart för uteisarna på Stockhagen och Danderydsvallen till dess att utetemperatur är runt noll.

Hur blir det med julbelysning i kommunen?

En stor fråga för många kommuner är julbelysning i det offentliga rummet. I Danderyds kommun har tekniska nämnden beslutat att kommunens fem officiella granar ska lysa. Det gäller även dekor på ett antal ställen och givet att situationen i Sverige inte blir extraordinär.

- Säsongsdekor och julbelysning är ett uppskattat inslag i Danderyd och denna vinter ser vi att det är viktigare än någonsin att lysa upp decembermörkret. Med det läge som råder så kan det finnas en hel del som väljer bort belysning och julgranar hemma. Det blir mörkt i dubbelbemärkelse och då kan kommunens juldekor vara betydelsefull. Vad gäller elanvändning består julbelysningen av LED-lampor vilket gör att den i sammanhanget drar väldigt lite el, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

Aktuell driftinformation: Dags för julgranar och julbelysning

FAKTARUTA

  • Effektiva solceller Kommunen har installerat solceller på åtta byggnader som t ex Fribergaskolan och Klingsta vård- och omsorgsboende. Under 2021 producerade solcellerna 3 700 MWh el – det motsvarar 14 % av den el kommunen köpte in totalt det året.
  • Smarta kylmaskiner i ishallar Kommunen under de senaste åren har jobbat med energieffektivisering vid Danderyds ishallar/isrinkar. Det handlar bland annat om att gamla ismaskiner bytts ut, att värme från kylmaskiner nu återanvänds och att gammal belysning nu är LED. Detta har resulterat i att elanvändningen minskat med 14 procent under det första halvåret 2022, jämfört med 2021.
  • Nästan oberoende av olja Kommunen har minskat oljeförbrukningen med 95 % på 16 år. Förr värmdes många fastigheter upp med oljepannor. Under de senaste åren har kommunen jobbat för att byta ut oljepannorna till värmepumpar eller ansluta till fjärrvärme.
  • Hur mycket el? Förra året köptes cirka 26 000 MWh el in till den kommunala verksamheten.