Gemensam rektor för tre grundskolor i västra Danderyd

I västra Danderyd finns tre kommunala grundskolor; Baldersskolan, Kyrkskolan och Kevingeskolan. Från och med hösten kommer dessa skolor att ha en gemensam rektor – Petra Hellström som sedan ett par år är rektor på Baldersskolan och Kyrkskolan.

Förändringen i ledningsorganisationen sammanfaller med att den nuvarande rektor på Kevingeskolan valt att avsluta sin tjänst och att skolan idag har ett mindre elevantal än för ett par år sedan.

- Genom att ha en gemensam rektor på dessa tre skolor kommer vi att kunna bygga upp en långsiktigt hållbar ledningsorganisation som inte är lika känslig för variationer i elevantalet och som är mer attraktiv vid rekrytering av personal, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala grund- och gymnasieskolorna.

I den nya ledningsorganisationen kommer det förutom en gemensam rektor även finnas en biträdande rektor på varje skola och en intendent med ett övergripande ansvar för ekonomin.

- Min förhoppning är att den här nya organisationen kommer att leda till ett utökat samarbete och utbyte skolorna emellan, som i sin tur kan ge många nya och spännande projekt och samarbetsformer bland både elever och medarbetare, säger Maria Weståker.