Dialog Ginnungagap: Tyck till om resultatet!

I november 2020 bjöd vi in till en digital dialog om de två vårdboenden som planeras i kvarteret Ginnungagap. Nu har de nära 90 enkätsvaren sammanställts och vi vill höra vad du tycker om resultatet.

Det är ett korttidsboende och ett vård- och omsorgsboende som planeras i kvarteret Ginnungagap vid Vasaskolan i Djursholm. Syftet med dialogen i sin helhet är att lyssna in vad du som invånare tycker passar in på platsen.

Nu har svaren från den första webbenkäten sammanställts och summerats i tre kärnvärden som beskriver vad deltagarna i dialogens första del önskar se på platsen. Det är 1. varierad gestaltning, 2. omsorg om detaljerna och 3. en bekant nykomling.

Detta händer nu

Gå direkt till webbenkät nr 2

  • I webbenkät nr 2 får du ta del av resultatet från enkät nr 1.
  • Här har du möjlighet att återkoppla och kommentera kärnvärdena. Stämmer resultatet med vad du tycker passar bra in i omgivningen?
  • Webbenkät nr 2 är öppen under perioden 1-7 februari 2021.

Vad framkom i dialogen?

Här nedan följer en kortfattad sammanfattning. Vill du veta mer om resultatet? I webbenkät nr 2 presenteras resultatet i både text och bild.

Deltagarna i dialogen vill se följande på platsen:

Varierad gestaltning

De som deltagit i dialogen vill se en samtida tolkning av Djursholms villastad när det gäller volym, skala, takutformning och gestaltning. Variationen ska väcka betraktarens nyfikenhet och skapa stimulans för de som bor där.

Omsorg om detaljerna

Deltagarna i dialogen vill ha en enhetlig men inte enformig arkitektur. De tycker att det är viktigt att behandla detaljerna med stor omsorg. Som en svarande sade: ”Det är ett blivande landmärke, oavsett vad man tycker, så spara inte in på detaljerna!”

Bekant nykomling

Deltagarnas önskan om att den nya bebyggelsen ska passa in i närmiljön handlar om den historiska kontexten. En arkitekturinspiration och utgångspunkt kan härledas till kv Yggdrasil.

Läs mer om dialogen

Om planering för korttidsboende och vård- och omsorgsboende i kv Ginnungagap