Grundsärskolan åk 1-6 samlas på Kevingeskolan

Utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde igår beslut om att samla Danderyds kommunala grundsärskola för årskurs 1-6 på Kevingeskolan. Beslutet har föregåtts av flera olika utredningar och många diskussioner både internt och externt i kommunen.

- Den här förändringen kommer att leda till att vi kommer att kunna ge eleverna i grundsärskolan en bättre undervisning och enligt den läroplan som de har rätt till, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

- Samtidigt har jag full förståelse för att de elever som nu kommer att få byta skola tycker att det känns jobbigt och att det finns en oro hos både dem och deras föräldrar. 

Grundsärskolan på Vasaskolan flyttas

Den grundsärskola som idag finns på Vasaskolan kommer att flyttas i juli 2021 och de elever som går där idag kommer att erbjudas plats på Kevingeskolan till hösten.

På Kevingeskolan finns idag en grundsärskola med inriktning träningsskola, som bedrivs i en avskild del av skolan. Grundsärskolan för årskurs 7-9 finns på Mörbyskolan och berörs inte av förändringarna.

- Det vi kommer att fokusera på nu är att se till att varje barn som flyttar från Vasaskolan ska få bästa möjliga mottagande på Kevingeskolan, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala skolor.

Förberedelserna kommer att ske i samråd med eleverna, deras vårdnadshavare och de medarbetare som flyttar med.

- Vi kommer att ha en dialog med berörda vårdnadshavare för att se vad vi kan göra för att flytten ska bli så bra som möjligt för just deras barn. De kommer förstås också få möjlighet att besöka Kevingeskolan nu under våren, för att bekanta sig med lokalerna, säger Maria Weståker.

Anpassningar av miljö och lokaler

För grundsärskolans elever är lokalerna viktiga, då de kan ha stor inverkan på elevernas trygghet och möjlighet att ta till sig ny kunskap.

- Det finns flera lämpliga lokaler på Kevingeskolan, men vi kommer ändå behöva göra vissa anpassningar i dem. Vårdnadshavare och medarbetare har till exempel framfört önskemål om flera mindre rum och en inhägnad skolgård. Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med nu, tillsammans med bland annat fastighetskontoret, säger Kent Henningson.

Alla ska känna sig trygga

- Vi vill förstås att grundsärskolans elever, medarbetare och vårdnadshavare ska känna att vår grundsärskola erbjuder bästa möjliga undervisning, i bra och anpassade lokaler och i en miljö där alla känner sig trygga. Det är mot det målet vi nu kommer att fortsätta vårt arbete, säger Kent Henningson.

Utbildningsnämndens beslut har föregåtts av flera utredningar, en barnkonsekvensanalys och även intervjuer med de medarbetare och vårdnadshavare som berörs av förändringen.

Protokollet från utbildningsnämndens sammanträde den 3 februari justeras den 9 februari, därefter kommer det att publiceras på danderyd.se.