Besök på Danderyds sjukhus

Hanna Bocander och tillförordnad kommundirektör Johan Lindberg besökte tillsammans med finansregionråd Irene Svenonius Danderyds sjukhus den 5 december.

Hanna Bocander, KSO och Yvonne Haglund Åkerlind, VD för Danderyds sjukhus.

Sjukhusledningen informerade om sjukhusets nya utvidgade uppdrag och man gjorde en rundvandring i den nya akutmottagningen. Det blev även verksamhetsbesök på hjärtintensiven och en AI-demonstration på ortopedkliniken.

Kommunens största arbetsgivare

- Många Danderydsbor har sina vårdkontakter på eller i anslutning till Danderyds sjukhus, många av de anställda är också kommuninvånare och sjukhuset är den största arbetsgivaren i kommunen. Därför är sjukhuset är oerhört viktigt för Danderyd.

- Det har varit ett intressant och lärorikt besök, vi har fått en lägesbild av situationen på sjukhuset. Trots att jag vet att det bedrivs högkvalitativ vård så blev jag ändå mycket imponerad av den kompetens, engagemang och innovationskraft som finns hos sjukhusets medarbetare och ledning, säger Hanna Bocander.