Medborgardialog om östra Eneby torg

Hur tycker du östra Eneby torg bör utvecklas? Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter i en enkät som är öppen till den 19 mars.

Danderyd ska vara en attraktiv plats att bo och verka på för dagens och morgondagens invånare. Kommunen utvecklas löpande och i Enebyberg utvecklades området kring Eneby torg med flerbostadshus och service på 2010-talet. Nu finns en möjlighet att utveckla den östra sidan av Enebybergsvägen. Hur vill du att det framtida östra Eneby torg ska se ut? Nu påbörjas en medborgardialog där du kan lämna dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om dialogen och svara på enkäten:

danderyd.se/enebytorgdialog