Informationsmöte om nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende

Danderyds kommun planerar för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende vid Vendevägen-Bragevägen i Djursholm. Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och korttidsboendet byggs i kommunal regi.

Detaljplanearbete pågår och utställning av ett granskningsförslag bedöms ske maj-juni. På mötet kommer tjänstemän från kommunen och representanter från Vectura Fastigheter att berätta om bakgrund och behov, vårdverksamheten, byggprojekten samt planprocessen.

Tid

11 mars, kl 18-20

Plats

Mörby centrum, lokal Tranholmen. Ingång via Information Danderyd på plan 4.

Varmt välkommen!

Om projektet

Danderyd.se/ginnungagap