Ingen utdelning från Kahlinska fonden under 2021

Kahlinska fonden är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till Danderydsbor och förvaltas av Danderyds kommun.

Under 2020 har placeringen av fondens tillgångar ändrats för att bättre stämma överens med donatorns vilja (fondens urkund). I enlighet med detta är nu fondens tillgångar placerade på ett bankkonto. Eftersom placering på bankkonto nuförtiden i princip inte ger någon avkastning på kapitalet innebär det att det inte finns några fondmedel att fördela till sökande under 2021.

Kahlinska fondens styrelse har beslutat att göra en ansökan hos Kammarkollegiet för att ändra urkunden angående placering av fondens tillgångar. Det skulle innebära att fonden i framtiden kan ge avkastning som kan delas ut enligt fondens syfte.