Integration sker när människor möts

Kommunens flyktinggrupp stödjer nyanlända att etableras i det svenska samhället. Det är ett uppdrag som inspirerar Camilla Jansson, som är integrationsutvecklare med inriktning mot civilsamhället, på Danderyds kommuns socialförvaltning.

- För att de individer som tas emot i kommunen så snabbt som möjligt ska komma in i samhället, få ett arbete och kunna försörja sig själva är det viktigt med nätverk. Men att få ett nätverk som nyinflyttad i Sverige är inte alltid så lätt, säger Camilla Jansson.

Bygga nätverk med etablerade svenskar

Nu deltar kommunen i två integrationsprojekt i form av mentorprogram; mentorprogrammet Kv(in)na i samarbete med Nya kompisbyrån och ett mentorprogram med organisationen Nema problema.

- Varför deltar Danderyd i de här projekten?
- Det behövs insatser för att stötta nyanlända personer att integreras i samhället, framförallt när det gäller deras möjligheter att bygga nätverk med svenskar. Många arbeten fås via kontakter, därför är kontakter med svenskar som är etablerade på arbetsmarknaden väldigt viktig, säger Camilla Jansson.

Integration för nyanlända kvinnor

- Behövs ett eget integrationsprogram för kvinnor?
- Forskningen visar att en rad faktorer påverkar deltagandet på arbetsmarknaden för en nyanländ, till exempel vilken utbildning och tidigare yrkeserfarenhet han eller hon har och hur hälsosituationen ser ut för personen. Vissa kvinnliga nyanlända har ofta sämre utgångspunkt än manliga nyanlända på de här områdena. Många nyanlända kommer dessutom från länder med dåliga utbildningssystem, speciellt för kvinnor och ett lågt yrkesdeltagande bland den kvinnliga befolkningen, säger Camilla Jansson.

Ett integrationsarbete att vara stolta över

- Hur går integrationen i Danderyds kommun?
- Danderyds kommun har idag ett integrationsarbete att vara stolta över. Flyktingsekreterarna på kommunen gör ett gediget arbete: De stödjer den nyanlända personen med det som krävs för att komma in i systemen, såsom att påbörja sitt etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen, få ersättningar från Försäkringskassan och bli en del av sjukvårdssystemet. Men för att en nyanländ person ska bli en del av majoritetssamhället så krävs det mycket mer, säger Camilla Jansson.

- Danderyds kommun har ett gott samarbete med många aktörer i civilsamhället som alla är otroligt viktiga för en lyckad integration. Det är genom sociala kontakter och möten som integrationen sker. Mot denna bakgrund är kommunen nu engagerad i de här mentorprogrammen, berättar Camilla.

Mentorprogram med Nema problema och Nya kompisbyrån

- Hur fungerar programmen?
- I mentorprogrammet Kv(in)na med Nya kompisbyrån matchas en etablerad och en nyanländ kvinna från Danderyds kommun. De träffas minst tre gånger under sex månaders tid. Det kan vara allt ifrån en videofika eller en promenad till ett telefonsamtal. Nya Kompisbyrån kommer anordna två nätverksträffar under 2021 där alla deltagande får möjlighet att träffa andra som deltar i projektet, säger Camilla Jansson.

- I Nema Problemas mentorprogram matchas nyanlända personer ihop med en etablerad mentor som har en liknande eftergymnasial utbildning eller yrkeserfarenhet. Under 8 månader träffas paren en gång i månaden och pratar om arbetsmarknaden, intervjutränar och kanske skriver CV. Genom mentorskapet får adepten möjlighet att ta flera steg närmare sysselsättning och kan samtidigt knyta nya kontakter.

Vill du också delta i mentorprogrammen?

Läs mer på samarbetsparternas webbplatser:

www.nemaproblema.se/mentorskap

www.nyakompisbyran.se/kvinna