Mark- och miljödomstolen avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 2 juni att de avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap. Detaljplanen avser ett nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende vid Vendevägen-Bragevägen i Djursholm. Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och korttidsboendet byggs i kommunal regi.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Ginnungagap i mars 2020, men detaljplanen överklagades. Under ett antal månader har Mark- och miljödomstolen prövat överklagandena. Domstolen avslår överklagan och delar kommunens bedömning att detaljplanen uppfyller de krav som ställs enligt plan- och bygglagstiftningen.

Kommunens strävan är att invånare som vill ska kunna bo kvar i Danderyd även när behoven av stöd och omsorg förändras. Danderyds kommun saknar idag korttidsboenden, vilket innebär att platser köps i andra kommuner. Kommunens bedömning är att efterfrågan på vård- och omsorgsplatser kommer att bli allt större under kommande år.

- Jag är glad att kommunen nu kan arbeta efter den nya detaljplanen som beslutades av kommunfullmäktige. Jag ser fram emot när vi kan sätta spaden i jorden för det nya vård- och omsorgsboendet samt korttidsboendet. Det är viktigt för mig att alla som vill ska kunna bo kvar i Danderyd även när omsorgsbehoven förändras, säger Carina Erlandsson, ordförande i Socialnämnden.

Resultatet från den samskapandeprocess som nyligen genomförts kommer att vara en utgångspunkt i den kommande projekteringen. Målet är att skapa två vårdbyggnader i samklang med varandra och omgivningen.