Möjligt med framtida korttidsplatser på Annebergsgården

Socialnämnden har 19 april beslutat att göra det möjligt för Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende att omvandla en av de fyra avdelningarna till korttidsplatser. Om omvandlingen av en avdelning kommer att ske beror på om överskottet på tomma platser består under 2021.

Bakgrunden är att Annebergsgården sedan tidig höst 2020 ständigt haft 4 – 9  tomma lägenheter, spridda på alla verksamhetens avdelningar. Det finns begränsad  efterfrågan på lägenheter med somatisk inriktning trots att vaccinering mot covid-19 är genomförd sedan 2 månader inom särskilt boende för äldre, och trots att vaccinering för äldre medborgare har startat.  

En fördel med den nya inriktningen är att boende i Danderyds kommun kan få möjlighet att erbjudas korttidsplats inom kommunens gränser istället för att anvisas till korttidsplats utanför kommunen. En annan fördel är att antalet tomma platser på vård- och omsorgsboende i Danderyds skulle minimeras. I det fall då ett behov av fler platser på vård- och omsorgsboende skulle uppstå är det möjligt att omvandla avdelningen tillbaka till permanenta vård- och omsorgboendeplatser.

Tjänsteutlåtande: Korttidsplatser Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende

Tjänsteutlåtande: Möjliggörande för ändring av inriktning eller minskning av disponibla lägenheter på Annebergsgården

Protokoll Socialnämnden 20210419