Näringslivsworkshop för företagare 15/1 och 21/1

Välkommen att medverka i en workshop för företagare där du kan vara med och tycka till om kommunens fortsatta näringslivsarbete.

Workshopens frågeställningar

  • Hur upplever du det att driva företag i kommunen idag?
  • Vad är viktigt för att din verksamhet ska kunna verka och utvecklas, samt stanna i kommunen?
  • Vad är viktigt i din kontakt med kommunen?
  • Vad är dina erfarenheter av kontakter med kommunen i olika typer av
    ärenden?

Du som företagare är viktig för oss

Nu inleder Danderyds kommun processen med att ta fram en näringslivspolicy. En näringslivspolicy är ett internt styrdokument som syftar till att tydliggöra och prioritera de insatser som bidrar till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Du som företagare i kommunen har en viktig roll i detta arbete. Vi är intresserade av att höra dina synpunkter.

Workshop 15 januari

11-14 inklusive lunch

Lokal: Västerskär Mörby Centrum

Workshop 21 januari

14-17 inklusive smörgås

Lokal: Banérsalen Djursholms slott

Anmäl dig senast 9 januari

Skicka din anmälan till lina.pennlert@danderyd.se senast 9 januari. Ange i anmälan vilken av våra workshops du vill delta i samt eventuella allergier.

Varmt välkommen!

Gångväg längs med Germaniviken, Djursholm.