Nominera till Hälsovårdsfonden 2021

Nu är det dags att nominera stipendiater till Hälsovårdsfonden. Stipendiet tilldelas en person som ses som ett föredöme när det gäller att främja en sund hälsa bland kommunens unga.

Hälsovårdsfonden ska tilldelas en elev, lärare eller annan person som är verksam i Danderyds kommun. Personen ska på ett särskilt framstående sätt ha utgjort ett gott föredöme när det gäller att stimulera och främja en sund hälsoutveckling för kommunens unga, till exempel genom att förebygga ohälsa kopplat till alkohol, tobak, narkotika eller läkemedel.

Insatserna ska vara inom något eller några av följande områden:

  • Skolverksamhet
  • Förebygga mobbing
  • Idrott
  • Fritidsverksamhet
  • Naturvård
  • Samhällslivet i övrigt

Hälsovårdsfonden skapades 1968 genom en donation från Einar von Holst.

Nominera senast den 10 november

Skicka din nominering inklusive en motivering senast den 10 november till Gunilla Campbell.

gunilla.campbell@danderyd.se