Ny entreprenör tar över kundtjänst och fakturering av VA-tjänster

Från och den 1 januari 2020 tar Veolia över kommunens kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. De kommer också att ansvara för att skicka ut fakturan för vattentjänster till dig som kund.

Veolia tar över hanteringen efter Roslagsvatten vars avtal löper ut den 31 december 2019. Veolia sköter sedan tidigare den dagliga driften samt felanmälan för vatten och avlopp på uppdrag av tekniska kontoret.

Precis som tidigare är det tekniska nämnden och kommunfullmäktige som beslutar om vilka taxor som ska gälla i kommunen.

Vad förändras den 1 januari 2020?

Få hjälp med VA-frågor som vanligt

  • Vår kundtjänst kommer att fungera som vanligt. Det som förändras är det är en annan entreprenör som svarar på andra sidan

VA-fakturan får nytt utseende

  • VA-fakturorna får en ny layout med Veolia och Danderyds kommun som avsändare.

    För våra kunder som har kvartalsfakturering kommer den första fakturan från Veolia i mars.

Ny layout på kort för vattenmätaravläsning

  • Avläsningskorten får ett nytt utseende med Veolia och Danderyds kommun som avsändare.

Mer information

Få hjälp med frågor om vatten och avlopp i Danderyds kommun

Nya taxor för vatten, avlopp och sophämtning 2020