Äntligen! Nu är vaccinationerna klara på vård- och omsorgboendena

Nu har de äldre på Danderyds vård och omsorgsboenden fått sin andra dos av vaccin mot covid-19.

- Vaccinationerna har gått smidigt. Det känns bra att alla äldre på boenden som tackat ja till vaccination nu fått sin andra dos, säger Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Danderyd.

För Danderydsbor som har hemtjänst med omsorgsinsatser, personlig assistans eller bor på LSS gruppbostäder ansvarar husläkarmottagningarna för vaccineringen. Just nu väntar vårdcentralerna på leveranser av vaccin.
Så snart leveranserna kommer skicka Region Stockholm ut skriftlig information och erbjudande om vaccination till berörda grupper.

Vaccinationen av vård- och omsorgspersonal i privat och kommunal verksamhet inleddes 11 januari. Vaccinationen utförs av en extern aktör och en stor del av personalen är redan inbokade och många har redan fått sin första och andra dos.

Generell information om vaccination mot covid-19 finns på Vårdguiden 1177.se

1177.se