Beslut fattade med anledning av nya coronaviruset

I kommunens arbete med att minska spridningen av coronaviruset covid-19 fattas flera brådskande beslut utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Dessa beslut finns nu tillgängliga på en samlingssida. Nya beslut kommer att publiceras på sidan löpande. Här kan du ta del av besluten:

Beslut fattade mot bakgrund av nya coronaviruset

Beslutsunderlag till nämndernas reguljära sammanträden återfinns i Mötesportalen:

Mötesportalen