Besök avråds till vård- och omsorgsboenden

Kommunen avråder starkt från besök till kommunala vård- och omsorgsboenden. De verksamheter som berörs är Stocksundsgården, Annebergsgården, Klingsta, Storkalmar. Även de privata boendena Odinslund, Tallgården och Svalnäs har infört besöksrestriktioner.

Besökare uppmanas istället kontakta boendet per telefon för att komma i kontakt med sina anhöriga.

Vidare har verksamheter tills vidare stängts gällande Seniorträffen på Kevinge och Idala seniorträff, Träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, Välkomstcenter för nyanlända och Seniorträff Träffpunkt Enebyberg.