Besökstopp fortsätter gälla samt sammankomster riktade till äldre senareläggs

I kommunens arbete med att minska spridningen av coronaviruset covid-19 har Socialnämnden tagit nya beslut för att värna om våra äldre

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson

Besöksstopp hos våra äldre

Socialnämnden har beslutat att besöksstopp fortfarande gäller inom allmänna utrymmen på särskilt boende för service och omvårdnad för äldre.

För att begränsa det mycket allvarliga risker för liv och hälsa som det nya coronaviruset med sjukdomen covid-19 innebär för äldre personer, beslutade socialnämnden därför att starkt avråda från besök vid samtliga särskilda boende för äldre i Danderyds kommun.

Stängning av sociala verksamheter

Socialnämnden förlänger stängningen av sociala verksamheter till den 31 augusti. De verksamheter som påverkas av beslutet är:

  • Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre)
  • Träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning (öppen verksamhet)
  • Välkomstcenter för nyanlända

Socialnämnden konstaterar att pandemin fortfarande pågår, varför alla beslutade restriktioner fortfarande är i kraft.